Webshop Szállítási és Fizetési Feltételek


1. Fizetés

A webshopban az alábbi fizetési módok közül választhat:

  • azonnali fizetés átutalással
  • készpénzes fizetés személyes átvétel esetén

Az egyedi keretmegállapodásoktól illetve a Szolgáltató által végzett partnerellenőrzés eredményétől függően további fizetési módok közül választat:

  • egyedi megállapodás esetén halasztott fizetési konstrukció. Ebben az esetben a Szolgáltató az árun fennálló tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

2. Megrendelés teljesítése 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító a megrendelés teljesítését megtagadhatja, amennyiben – egyedi megállapodás esetén - a Megrendelő időközben fizetési késedelembe esik; a Megrendelő vagyoni viszonyainak időközben bekövetkezett jelentős megromlása folytán a viszontszolgáltatás veszélyeztetve van, vagy a Megrendelőnek pénzügyi fedezethiány miatt kiegyenlítetlen tartozása áll fenn. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató elállhat a szerződéstől, ha a biztosíték nyújtására a Megrendelő 8 napon belül nem nyújt megfelelő biztosítékot.

A Megrendelő vállalja, hogy egyedi rendeléseit úgy adja le, hogy a megrendelt áruk értékének fedezetével rendelkezik.

3. Kiszállítás

A Szolgáltató a Megrendelő részére min. 50.000 Ft + ÁFA szállítmány összérték feletti megrendelés esetén ingyenes kiszállítást vállal az ország egész területén. A raktáron lévő termékeket a Szolgáltató 24h-48h-án belüli kiszállítással vállalja a megadott telephelyre, vagy megadott egyedi szállítási címre (pl.: munkaterületre).

A Szolgáltató egyedi megállapodás alapján eltérő eseti szállítási igény szerint is teljesítheti a szerződést.

Személyes átvétel esetén a megrendelt árut a Szolgáltató székhelyén a 6728 Szeged, Kollégiumi út 13-15. szám alatt vehető át az aktuális nyitvatartási időszakban.

 

A kárveszély viselése az áru átadásával száll át a Szállítóról a Megrendelőre. A Szállító a kiszállított árun fennálló tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A vételár teljes kiegyenlítéséig a Megrendelő az árut nem idegenítheti el, nem használhatja, hasznosíthatja, és azt nem terhelheti meg. Amennyiben Megrendelő a Szállító tulajdonát képező árut harmadik személy részére a teljes vételár kiegyenlítését megelőzően értékesíteni kívánja, úgy ehhez a Szállító előzetes írásos beleegyezését köteles kérni. Szerződő felek a tulajdonjog-fenntartás körében a régi Ptk. rendelkezéseit tekintik magukra nézve kötelezőnek. A késedelmi kamat: évi 15 %.